მთავარი გალერეა კონტაქტი

გთავაზობთ

არსებული შაბლონის ღირებულება შეადგენს 50 ლარს.

ეს საიტი არის შაბლონი, რომელშიდაც არსებულ სურათების მაგივრად ჩაგისვამთ თქვენთვის სასურველ სურათებს, თქვენი სურვილის მიხედვით შეგიცვლით ტექსტს და ფერებს.

ინტერნეტში განთავსება

არსებული საიტის მისამართია www.saiti1.chak.ge , იმ შემთხვევაში თუ თქვენი სურვილი იქნება, რომ ამ შაბლონის მიხედვით შექმნილი თქვენი საიტის მისამართი იყოს www.თქვენი სახელი.chak.ge საიტის ღირებულებას დაემატება ყოველთვიური გადასახადი 5 ლარი,

ხოლო თუ თქვენი სურვილით, საიტის სახელი იქნება www.თქვენი სახელი.ge , ამ შემთხვევაში ინტერნეტში სახელის რეგისტრაციის წლიური გადასახად 30 ლარს (თუ ეს სახელი არ არის დაკავებული), დამატებული საიტის ინტერნეტში განთავსების ყოველთვიური გადასახადი 10 ლარი(რომელიც შეიძლება დაკორექტირდეს დამკვეთის მოთხოვნების შესაბამისად).

დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 551 61 52 25 დავითი ან Email: info@chak.ge

საიტი დაამზადა და ტექნიკური უზრუნველყოფა ხორციელდება www.chak.ge -ის მიერ.